Category Archives: DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Xây dựng tuyến đường giao thông khu đô thị mở rộng TP Vinh

Hợp đồng: Cung cấp nắp hố ga tuyến đường đô thị mở rộng TP Vinh....

Nâng cấp tuyến phố Kiến An – Hải Phòng

Hợp đồng: Cung cấp nắp hố ga, song chắn rác, nắp bể cáp bằng gang...

Mở rộng tuyến đường liên thị xã Bà Rịa – Vũng Tàu

Hợp đồng: Cung cấp nắp hố ga vuông khung dương, nắp hố ga vuông khung âm...

Khuôn viên khu đô thị Xuân Phương – Hà Nội

Hợp đồng: Cung cấp nắp hố ga, song chắn rác composite ...

Khuôn viên khu đô thị Dương Nội

Hợp đồng: Cung cấp nắp hố ga composite cho khuôn viên phía trong khu Đô thị...

Dự án cải tạo xây dựng mới tuyến đường thị xã Hồng Lĩnh

Hợp đồng: Cung cấp nắp hố ga, song chắn rác compsite....

Cải tạo, xây dựng tuyến đường nối thị xã Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Hợp đồng: Cung cấp nắp hố ga, song chắn rác compsite....

Xây dựng tuyến đường thị xã Ninh Hòa – Nha Trang

Hợp đồng: Cung cấp nắp hố ga, song chắn rác composite....