Nắp bể cáp 6 cánh lòng đường 40T – 60T

Kích thước
Chất liệu Gang
Nhà sản xuất Phú Đô
Bảo hành 12 tháng