Chứng nhận chất lượng sản phẩm

Chứng nhận chất lượng sản phẩm và các kết quả thử nghiệm khả năng chịu tải: 

                     

Chứng nhận chất lượng nắp hố ga và song chắn rác bằng composite

                     

Chứng nhận chất lượng nắp hố ga và song chắn rác bằng gang

              

Kết quả thử nghiệp Nắp hố ga gang 850x850xD650 tải 40 tấn

               

Kết quả thử nghiệm Song chắn rác gang 960×530 tải 40T

                    

Kết quả thử nghiệm Nắp hố ga composite 850×850 tải 25 tấn

                        

Kết quả thử nghiệm song chắn rác composite 960×530 tải 25T