Song chắn rác gang không khung tải 12,5 tấn

Kích thước
Chất liệu Gang
Nhà sản xuất Phú Đô
Bảo hành 12 tháng