Song chắn bó vỉa bằng gang

Kích thước
Chất liệu Gang
Nhà sản xuất Phú Đô
Bảo hành 12 tháng