Nắp bế cáp 4 cánh lòng đường tải 40T -60T

Kích thước
Chất liệu Gang
Nhà sản xuất Phú Đô
Bảo hành 12 tháng